Zasady zgłaszania się do programu "Mały Mistrz" na rok szkolny 2016/2017

Zasady zgłaszania się do programu Mały Mistrz na rok szkolny 2016/2017

 1. Zgłoszenie szkoły zainteresowanej przystąpieniem do programu Mały Mistrz następuje przez wypełnienie specjalnego formularza znajdującego się na stronie www.malymistrz.pl. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń to wrzesień 2016.
 2. Po wysłaniu zgłoszenia w formie elektronicznej należy pobrać wniosek w formacie .pdf, wydrukować go i przekazać wydruk właściwej Jednostce Samorządu Terytorialnego prowadzącej szkołę.
 3. Jednostka Samorządu Terytorialnego potwierdza możliwość przystąpienia szkoły i wskazanych we wniosku klas do programu oraz przesyła druk na adres wojewódzkiego Operatora Programu, odpowiedniego dla danej Jednostki. (Uwaga, zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w programie. Jednostka Samorządu Terytorialnego może nie potwierdzić udziału danej szkoły w programie). 
 4. Szkoła przystępująca do programu otrzyma:
  - sprzęt sportowy o wartości ok. 1500 zł. Sprzęt ten będzie dostosowany do wieku uczestników i ma pomóc w realizacji lekcji wf;
  - możliwość zatrudnienia na jedną godzinę wychowania fizycznego tygodniowo nauczyciela wychowania fizycznego, który będzie wspierał nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół, które zakwalifikowały się do programu wezmą udział w konferencjach merytorycznych, na których omawiany będzie program, zaprezentowane zostaną sprawności możliwe do zdobycia przez dzieci oraz zestawy ćwiczeń pomagające w ich zdobywaniu.
 6. Każda szkoła otrzyma podręczniki, legitymacje, znaczki-wlepki i inne akcesoria niezbędne do rozpoczęcia programu do września 2016.
 7. Szkoły zgłoszone do programu otrzymają sprzęt sportowy o wartości 1500 zł do września 2016.
 8. Rozpoczęcie programu w roku szkolnym 2016/2017 nastąpi 1.09.2016 r.
 9. Nauczyciele pracujący w programie wezmą udział w konferencji służącej omówieniu doświadczeń oraz wprowadzaniu nowych prób i rozwiązań. Konferencje trwają od września do grudnia 2016r.

Projekt "Mały Mistrz" jest współfinansowany przez Urzędy Marszałkowskie


dolnośląskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

mazowieckie
X
LOGOWANIE DO KONTA
Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta, to możesz je przypomnieć tutaj.
Masz problemy techniczne? Przeczytaj POMOC IT.
X
KADROWANIE
Wykadruj zdjęcie i zapisz zmiany.
X
WYNIKI SPRAWNOŚCI
X
Rejestracja do Programu Mały Mistrz 2016 jeszcze nie wystartowała.
Bądź na bieżąco z naszym projektem. Dołącz do Naszego Profilu na Facebook!

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami Szkół z Dolnego Śląska, w których od kilku lat realizowany jest projekt Sprawny Dolnoślązaczek.