FAQ

  • Czy jeśli zarejestrowałem/am szkołę na stronie internetowej to znaczy, że jesteśmy już zakwalifikowani do programu?
Aby szkoła mogła zostać zakwalifikowana do programu jej zgłoszenie musi zatwierdzić Jednostka Samorządu Terytorialnego odpowiednia dla danej szkoły. W tym celu po zgłoszeniu szkoły on-line należy wydrukować złożony wniosek i zanieść go do właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego, która to po akceptacji przekaże go Operatorowi Wojewódzkiemu.

  • Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego może nie zaakceptować zgłoszenia mojej szkoły i z jakiego powodu?
Może, powodem takiej decyzji może być brak środków finansowych lub organizacyjnych, zwłaszcza do zatrudnienia na jedną godzinę tygodniowo nauczyciela wychowania fizycznego, który ma prowadzić lekcje wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jako asystent. Spróbuj dowiedzieć się, czy nie można tego problemu rozwiązać bezkosztowo np. przez zatrudnienie nauczyciela wf w ramach jego godzin “karcianych“ lub czy w waszej szkole nauczyciele wf nie prowadzą już zajęć w klasach I-III

  • Czy jeśli szkoła zgłosi się do programu także w przyszłym roku szkolnym otrzyma ponownie sprzęt sportowy o wartości 1500 zł?

Tak, zgodnie z decyzją MSiT także w roku szkolnym 2016/2017 szkoła otrzymuje sprzęt sportowy. Organizatorzy programu wyszli z założenia, że sprzęt przekazany szkołom w poprzednim roku jest używany przez ubiegłoroczne klasy I, a nowym klasom powinien służyć sprzęt przekazany w tym roku. W części województw jest to zmodyfikowany komplet, różniący się częściowo od ubiegłorocznego, uzupełniony przyborami o które prosili nauczyciele pracujący w programie.


  • Ile klas może zgłosić jedna szkoła?

Nie ma limitu, ale proszę wziąć pod uwagę, że obowiązkowe w klasie I jest prowadzenie jednej lekcji wychowania fizycznego w tygodniu wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego.


  • Czy sprzęt sportowy o wartości 1500 zł, który otrzymuje szkoła jest dla wszystkich klas, które szkoła zgłasza, czy każda klasa otrzymuje własny sprzęt o wartości 1500 zł?

Sprzęt otrzymuje szkoła, a nie klasa. Szkoły, które zgłoszą do programu 4 i mniej klas otrzymują 1 komplet sprzętu. Szkoły, które zgłoszą 5 klas i więcej mogą otrzymać 2 komplety


  • Po wysłaniu wniosku okazało się, że zmieniła się liczba dzieci w klasie w kolejnym roku szkolnym. Czy mogę dokonać jeszcze zmian we wniosku?
Dokonywanie zmian we wniosku m.in. w polu, gdzie określa się liczbę dzieci będzie możliwe dopiero po ogłoszeniu przez Operatora Wojewódzkiego listy szkół zakwalifikowanych do programu. Operator Wojewódzki określi w jaki sposób i do kiedy będzie można zgłaszać zmiany. Ważne jest aby szkoły, które zakwalifikowały się do programu otrzymały materiały dla wszystkich dzieci w zgłoszonych klasach.

Projekt "Mały Mistrz" jest współfinansowany przez Urzędy Marszałkowskie


dolnośląskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

mazowieckie
X
LOGOWANIE DO KONTA
Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta, to możesz je przypomnieć tutaj.
Masz problemy techniczne? Przeczytaj POMOC IT.
X
KADROWANIE
Wykadruj zdjęcie i zapisz zmiany.
X
WYNIKI SPRAWNOŚCI
X
Rejestracja do Programu Mały Mistrz 2016 jeszcze nie wystartowała.
Bądź na bieżąco z naszym projektem. Dołącz do Naszego Profilu na Facebook!

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami Szkół z Dolnego Śląska, w których od kilku lat realizowany jest projekt Sprawny Dolnoślązaczek.