KONKURS

Data publikacji: 2016-11-15
Autor: SZS Ziemia Lubuska

Konkurs dla szkół realizujących Program Mały Mistrz w województwie lubuskim

REGULAMIN  KONKURSU

dla szkół realizujących Program Mały Mistrz

w województwie lubuskim

 

 

I     Cel konkursu

Wyłonienie szkół z województwa lubuskiego, które najlepiej realizują Program Mały Mistrz

poprzez:

-  promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą

   programową,

-  inicjowanie i współorganizowanie aktywności fizycznej,

-  zachęcanie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,

-  propagowanie prozdrowotnego stylu życia.

 

II   Organizatorzy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA

 

III  Regulamin Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć szkoły, które realizują Program Mały Mistrz w 2016 roku

/ edycje  2015-2016  i  2016-2017 /.

Ocenie konkursowej podlegać będą

-  atrakcyjne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w klasach pierwszych lub

   drugich biorących udział w Programie Mały Mistrz,

-  organizacja festynów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i rodziców promujących Program

   Mały Mistrz,

-  prezentowanie zajęć ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania sprzętu

   sportowego przekazanego do Programu Mały Mistrz,

 

-  włączanie Programu Mały Mistrz do innych  działań szkolnych o charakterze rekreacyjno

   -sportowym lub edukacyjnym,

-  lekcje Małych Mistrzów z aktualnymi lub byłymi mistrzami sportu lokalnego lub polskiego.

 

Dokumentowanie działań w ramach Konkursu:

Udokumentowanie przeprowadzonych zajęć/imprez należy przesłać  e-mailem na adres

biuro@szs-lubuskie.pl  , w formie prezentacji multimedialnej w programie Paint (zdjęcia, scenariusze, opisy, relacje, filmy) do dnia 02.12.2016 r.

Dokumentacja może dotyczyć działań realizowanych od 1 kwietnia do 1 grudnia 2016 roku.

 

IV  Nagrody

W Konkursie nagrodzonych będzie 20 szkół.

Nagrodą będzie zestaw sprzętu sportowego i koszulki z logo Programu Mały Mistrz.

 

 

 

                                                                                          Wojewódzki Koordynator Programu Mały Mistrz

                                                                                                              Zbigniew  Bermes

                                                                                                          Prezes SZS ZIEMIA LUBUSKA

Projekt "Mały Mistrz" jest współfinansowany przez Urzędy Marszałkowskie


dolnośląskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

mazowieckie
X
LOGOWANIE DO KONTA
Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta, to możesz je przypomnieć tutaj.
Masz problemy techniczne? Przeczytaj POMOC IT.
X
KADROWANIE
Wykadruj zdjęcie i zapisz zmiany.
X
WYNIKI SPRAWNOŚCI
X
Rejestracja do Programu Mały Mistrz 2016 jeszcze nie wystartowała.
Bądź na bieżąco z naszym projektem. Dołącz do Naszego Profilu na Facebook!

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami Szkół z Dolnego Śląska, w których od kilku lat realizowany jest projekt Sprawny Dolnoślązaczek.