• IIA

  Klasa IIA
  Urszula
  Liczba uczniów: 25
  Klasa I to zespół liczący 21 uczniów, w tym 15 chłopców i 6 dziewcząt. Wśród chłopców 5 urodziło się w 2007 roju i rozpoczęło naukę w wieku lat 7, natomiast 10 chłopców urodziło się w roku 2008 i rozpoczęło naukę w wieku lat 6. Wśród dziewcząt 3 rozpoczęły naukę w wieku lat 7 a 3 urodził się w drugiej połowie 2008 roku i na wnioski rodziców podjęły naukę w klasie pierwszej wcześniej. W związku tak dużym zróżnicowaniem wiekowym uczniowie reprezentują także bardzo nierówny poziom rozwoju fizycznego, umysłowego społecznego i emocjonalnego.
  Dzieci z klasy I mieszkają na wsi, w większości mają dobre warunki mieszkaniowe i materialne. Troje z dzieci pochodzi z rodzin rozbitych ( wychowywane tylko przez matki). Dwoje dzieci pochodzi z rodzin wielodzietnych. Jeden uczeń mieszka w bardzo trudnych warunkach lokalowych. 
  Dwoje dzieci mają wadę wzroku, pięcioro jest pod opieką logopedy. Jedna z dziewcząt przewlekle choruje. 
  Klasa jest zespołem bardzo zgranym oraz bardzo żywym. Bardzo lubią aktywność ruchową oraz cieszą się na najęcia z wychowania fizycznego.