• IID

    Klasa IID
    Małgorzata
    Liczba uczniów: 21
    1. Klasa liczy 11 dziewcząt i 10 chłopców.Wychowawcą klasy jest pani mgr Magdalena Łańcucka.
    Zajęcia prowadzi pan mgr Maciej Stasiuk.