Klasy z edycji 2016/2017

 • Klasa IA
  Liczba uczniów: 16
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Arleta Skibińska

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Piotr Jabłoński