Klasy z edycji 2016/2017

 • Klasa IA
  Liczba uczniów: 15
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Lidia Dul

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Monika Maciaszek-Zdunek

  Opis klasy:
  Klasa Ia liczy 7 dziewczynek i 8 chłopców. Jeden chłopiec (Kacper Rembias) nie uczęszcza już do naszej szkoły. Wszyscy chcą zostać Małymi Mistrzami! Wierzą we własne siły i chętnie podejmują się różnych zadań, by sprawdzać swe możliwości we wszystkich dyscyplinach. Lubią zabawy ruchowe na sali i na świeżym powietrzu. Jedynie jeden chłopiec nie zawsze chce uczestniczyć w badaniach, zabawach czy grach zaproponowanych przez nauczyciela lub rówieśników. Pozostae dzieci biorą udział w zajęciach sportowych. 
  Galeria klasy:
 • Klasa IB
  Liczba uczniów: 15
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

  Renata Szajwaj

  Nauczyciel wychowania fizycznego:

  Jadwiga Zborowska

  Opis klasy:

   

                 Klasa I b to 10 wesołych chłopców i 6 uroczych dziewczynek. Jest wśród nich  trzynaścioro  uczniów siedmioletnich i troje sześcioletnich. Dwie dziewczynki ze względów zdrowotnych  i sprawnościowych zwolnione są z zajęć wychowania fizycznego  i nie biorą udziału w przeprowadzanych testach. Obie   aktywnie angażują się w życie klasy i  wytrwale ćwiczą podczas zajęć rehabilitacyjnych , dlatego też mają szansę zostać zwycięzcami w dziedzinach , które są w stanie wykonać.Pozostałe dzieci z radością biorą udział w zajęciach ruchowych  i zdobywają kolejne sprawności wg. założeń programu, by stać się małymi Mistrzami.


  Galeria klasy: